BIP PPKS Zamość - Istnieje od 1949 r.
szukaj
Strona główna BIP -> U

Nieujawnione informacje: Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i par. 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej nastepuje poprzez:  1. Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zamościu, ul. Sadowa 6.  1. Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek złożony w sekretariacie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

Na podstawie > art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych - wzór wniosku


Wypełniony wniosek można przesłać:

 

  • listownie na adres:

P PKS Zamość
ul. Sadowa 6
22-400 Zamość


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.Zmiany:
Data Autor Opis zmian
2006-10-25 Administrator
2006-10-25 Administrator
www.ppks-zamosc.com.pl Liczba odwiedzin: 154