BIP PPKS Zamość - Istnieje od 1949 r.
szukaj
Strona główna BIP -> P
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:----------------------------------------------
1)     Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z).-----------------------------------------------------------------------------
2)     Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów  do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z).------------------------------------------------
3)     Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  motocykli  (PKD 45.32.Z).----------------------------------------------
4)     Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z).-------------------------------------------------------------------------------------
5)     Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z).----------------
6)     Pozostały transport  lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39. Z).------------------------------------------------------------------------------------
7)     Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21. Z).----------
8)     Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20. Z).------------------------------------------------------------------------------------
9)     Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).------------------------------
10)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe (PKD 73.12.D).--
11)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z).--------------------------------------
12)Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z).-------
13)  Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A).-----------------------------------------
14)  Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B).------------------------------------
15)  Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).-----------------------------------------
16)  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A).---------
17)Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  (PKD 79.90.C).-----------------------------------------------------
 


Zmiany:
Data Autor Opis zmian
2014-01-13 Administrator Archiwum
2014-01-13 Administrator
www.ppks-zamosc.com.pl Liczba odwiedzin: 179